ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Руски език > 5.–7. клас
Друзья для 7 класса
от Катя Ганева, Мария Николова, Надя Паунова, Васка Гуджева, Красимир Ангелов


Учебна система по руски език като втори чужд език за 7. клас, ЗИП


• Съобразен е с ДОИ, с новите учебни програми на МОН по руски език за 7. клас (втори чужд език) и с европейските образователни изисквания, заложени в тях.
• Способства за формиране на навици и умения по всички видове речева дейност.
• Отговаря на възрастовите особености на учениците и на по-голямата им способност за абстрактно и обобщено мислене.
• Езиковият материал е структуриран около теми, вълнуващи учениците на тази възраст.
• За съзнателното овладяване на езика са използвани съвременни методи и подходи.
• Учебникът съдържа адаптирани текстове от класически и съвременни руски писатели, разнообразни комуникативни упражнения, формули от руския речеви етикет.
• Широко е застъпен актуалният в съвременната методика на чуждоезиковото обучение междукултурен подход. Предлага се разнообразна страноведска информация.
• В учебника е включен справочен материал по изучаваните граматични явления.
• Уроците са онагледени с множество цветни илюстрации и фотоси.


В помощ на учителя
Методическото ръководство съдържа:
• концепция
• лексически минимум
• примерни варианти за работа по всички уроци от учебника
• примерни варианти на контролни работи
• примерно годишно разпределение


Учебната система включва учебник, тетрадка за самостоятелна работа, методическо ръководство, аудиокасета/CD.

Уважаеми преподаватели, за Ваше улеснение прилагаме като прикачен файл методическото ръководство.Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
116 с.,
32,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-833-8

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
64 с.,
15,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-834-5

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
108 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-835-2

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-836-9