ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Руски език > 5.–7. клас
Карусель для 7 класса
от от от доц. Снежана Пейчева, Мария Николова, Надя Паунова, Васка Гуджева, Красимир Ангелов


Карусель для 7 класса е шестото ниво от учебната система по руски език Карусель, създадена от квалифицирани специалисти в областта на методиката и чуждоезиковото обучение и е предназначена за 7. клас (шеста година на обучение – първи чужд език).

Учебникът е съобразен с възрастовите особености на учениците и с по-голямата им способност за абстрактно и обобщено мислене.
• Езиковият материал е структуриран по естествен и непринуден начин около теми, вълнуващи учениците на тази възраст.
• За съзнателното овладяване на езика са използвани съвременни методи и подходи като комуникативнодейностния и личностноориентирания.
• Съвременните стратегии на взаимодействие, в това число и интерактивните методи на обучение, спомагат за активно използване на езика в неформална обстановка, в условията на импулсивно, непринудено общуване.
• Учебникът съдържа адаптирани текстове от класически и съвременни руски детски писатели, разнообразни комуникативни упражнения, формули от руски речеви етикет.
• Широко е застъпен актуалният в съвременната методика на чуждоезиковото обучение междукултурен подход. Предлага се разнообразна страноведска информация.
• Материалът е онагледен с множество цветни илюстрации и фотоси.

В помощ на учителя
Методическото ръководство съдържа:
• концепция
• лексически минимум
• примерни варианти за работа по всички уроци от учебника
• примерни варианти на контролни работи
• примерно годишно разпределение


Учебната система включва учебник, тетрадка за самостоятелна работа, методическо ръководство, аудиокасета/CD.Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
112 с.,
27,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-815-4

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
84 с.,
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-816-1

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-818-5