ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Френски език > Граматики
Grammaire facile du francais
Grammaire facile du francais

от Беатрис К. Папазян-Пелтие


Grammaire facile du francais поднася основната френска граматика по лесен и достъпен начин с много примери и таблици за бърза и лесна справка.
· Съдържа упражнения за затвърждаване на употребата на дадена граматична единица.
· Подходяща за (само)обучение и справки.
· Граматиката е изградена на тематичен принцип и застъпва основни граматически категории, като съществително име, член, прилагателно име, местоимение, глагол, наречие.

LES EPREUVES DU BAC DE FRANCAIS
s’adressent aux eleves des lycees bilingues d'expression francaise, lycees de langues vivantes, lycees specialises de mathematiques, lycees techniques et classes de francais intensif.
L'ouvrage s'adresse egalement a tous ceux qui desirent approrofondir leurs connaissances du francais.
Grammaire facile du francais qui comporte des revisions d'elements supposes acquis. Les exercices sont lies a chacun des elements de grammaire avec un accent sur des problemes qui pretent a confusion.


меки корици,
черно-бели,
104 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-740-9