ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 8.–12. клас
410 задачи в 10 теста по български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти
410 задачи в 10 теста по български език и литература за зрелостници и кандидат-студенти

от Мария Костадинова


Настоящото помагало има за цел да улесни самоподготовката на учениците от 11. и 12. клас и урочната работа на преподавателите по български език и литература.
То съдържа 10 теста с общо 410 задачи, тематично съобразени и структурирани с оглед учебното съдържание и изискванията за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Чрез тях кандидат-студентите също могат да проверят и усъвършенстват своите езикови и литературни компетентности. След всеки тест са посочени отговорите и съответният брой точки за дадените задачи. Включени са примерни образци за съставяне на резюме, план-конспект, молба и CV. В отделен дял са обособени и интерпретативни съчинения, които да илюстрират успешното изпълнение на задача 41. от всеки тест.
За превръщането на точките в цифрова оценка може да се използва примерната формула:
Цифровата оценка = 2 + брой точки * 0,04
Максималният брой точки е 100.
Времето за работа по даден тест се препоръчва да бъде 4 астрономически часа.


меки корици,
черно-бели,
176 с.,
9 лв.,
ISBN: 978-954-516-785-0