ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 8.–12. клас
10 теста по български език и литература за държавен зрелостен изпит, 11–12 кл.
10 теста по български език и литература за държавен зрелостен изпит, 11–12 кл.

от Камелия Митева, Елена Елисеева


ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Сборник с тестове – втора част, който
ще послужи на учениците и на техните
преподаватели по български език и литература
при подготовката за държавния зрелостен изпит
• Броят и типът на задачите във всеки тест
са съобразени с изискванията на МОН
• Тестовете са подходящи за самоподготовка,
а могат да се използват и от преподавателите
по български език и литература в часовете
за ЗП, ЗИП и СИП
• Предложените отговори на задача № 25 са един
от възможнитеварианти
• Последната задача от всеки тест (създаване
на писмен текст по зададена тема върху
изучавано произведение) може да се видоизмени
и конкретизира според преценките
на преподавателите


меки корици,
черно-бели,
152 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-771-3