ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 8.–12. клас
12 теста по български език и литература за държавен зрелостен изпит, 11–12 кл.
12 теста по български език и литература за държавен зрелостен изпит, 11–12 кл.

от Камелия Митева, Елена Елисеева


ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Сборник с тестове, който ще послужи
на учениците и на техните преподаватели
по български език и литература при подготовката
за Държавния зрелостен изпит
• Броят и типът на задачите във всеки тест
са съобразени с изискванията на МОН
• Включените в тестовете въпроси и задачи от 1.
до 6. са съобразени с изучавания материал
по литература в 11., а от 7. до 12. – в 12. клас.
Това дава възможност със сборника да се работи
през двете учебни години
• Тестовете са подходящи за самоподготовка.
Те могат да се използват и от преподавателите
по български език и литература в часовете за
ЗП, ЗИП и СИП


меки корици,
черно-бели,
184 с.,
7,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-770-6