ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научна литература
Огледалото
Огледалото

от проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Една нова и различна книга, която е сред най-сериозните литературоведски изследвания, появили се в последните години в българското литературознание
Изследването, представено от настоящата книга, поема четири основни ангажимента:
– да се проследи историческият живот на представата за огледалото
– да систематизира и доосмисли начините, по които огледалото присъства в литературата, както и в други естетически практики
– да бъдат анализирани функциите на огледалото като метадискурсивна метафора и да се потърсят следствията от тази му реализация
– на базата на системно проучване върху огледалността в японската култура да бъде изпробвана хипотезата, че в комплекса на многопосочните си конкретизации огледалото може да бъде използвано като база за мащабни културосъпоставителни проекти

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова е преподавател по антична и западноевропейска литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1991 до 1993 г. като стипендиант на комисията „Фулбрайт“, е преподавала български език и литература във Вашингтонския университет в Сиатъл. Автор е на книгите „Несъвършени изречения“ (1990), „Благозвучието на дисонанса“ (1991, 1996), „През огледалото в загадката“ (1996), „Огледалото“ (2004).


меки корици,
черно-бели,
384 с.,
15.00 лв.,
ISBN: 978-954-516-514-6