ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Културно-историческо наследство > Албуми
Древна Тракия
от проф. д.и.н. Иван Маразов


Проф. д.и.н. Иван Маразов е сред най-видните и признати специалисти по тракийска култура, религия и изкуство. Неговите опит и знания върху проблематиката са доказани с многобройни публикации в България и чужбина.

Представя най-доброто от наследството на траките по българските земи в пет
големи дяла: Траките, Изкуството, Царят и културата, Богове и герои, Вярата в
безсмъртието

– Първият дял на албума представлява увод в темата. Дава се възможност на читателя да
се запознае с историята и най-характерните черти от културата на траките. Представени
са най-важните моменти в историята, както и характеристика на тракийския народ.
– Вторият дял, „Изкуството“, разглежда ос новните епохи на тракийската периодизация:
брон зова, старожелязна, класическа и елинистическа. Проследени са тенденциите в иконографията през отделните периоди.
– Следващите два дяла в албума описват царската идеология, духовната култура, митовете и героите на древните траки. Разгледана е и теологичната им система с най-характерните празници, обреди и жертвоприношения.
– Последният дял, „Вярата в безсмъртието“, представя вярванията на траките в отвъдното и погребалните им практики. Разгледани са най-известните паметници и гробнична архитектура в Тракия, контекстът и символиката им.

– Изданието съдържа над 200 цветни фотоса на гробници, украси, съдове, накити, оръжия и съкровища от отделните епохи – хиляди скъпоценни паметници на
изкуството, единственото собствено послание на изчезналата култура на траките.
– Специално внимание е отделено на най-новите археологически открития – Перперикон, Старосел, както и на Летница, Свещари, Рогозен, и на най-значимите монетни съкровища от музейните колекции в София, Пловдив, Варна, Казанлък и др.

немски ез.
твърди корици,
цветни,
192 с.,
60 лв.,
ISBN: 978-954-516-533-1

испански ез.
меки корици,
цветни,
192 с.,
45 лв.,
ISBN: 978-954-451-653-4

руски ез.
твърди корици,
цветни,
192 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-539-9