ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Културно-историческо наследство > Албуми
Култура и изкуство на праисторическа Тракия
от проф. д.и.н. Васил Николов


Проф. д.и.н. Васил Николов е утвърден специалист по праистория на българските земи и Югоизточна Европа. Научните му публикации включват 5 самостоятелни книги в България, части от монографични издания в България и чужбина, над 150 статии в научни списания и сборници, от които 40 в чужбина.

– Тази книга е първият сериозен опит за обобщение на всички данни за праисторическата култура в Тракия през периода от VII до II хилядолетие пр. Хр.
– На достъпен език са представени най-интересните и събуждащи въображението археологически находки от това време, както и тяхната интерпретация.
– Направен е опит за възстановяване на религиозно-митологичните вярвания на най-ранните земеделци и скотовъдци на европейския континент.
– Книгата представлява убедително потвърждение на тезата, че в Тракия възниква и се развива първата европейска цивилизация.
– Разказът на автора е богато илюстриран с над 220 цветни фотоса, както и с 30 графични изображения, което прави изданието уникално по броя на включените в него древни находки, съхранявани в 12 музея. Между тях са и такива, които се представят за първи път.
– Тракия е класически регион в проучванията на късната праисторическа епоха в Югоизточна Европа.
– Естественонаучните методи за датиране поставят този регион в периода между края на VII и средата на II хилядолетие пр. Хр.
– В тези хронологически граници влизат:
– Новокаменната епоха: светът на най-ранните земеделци в Тракия
– Каменно-медната епоха: върхове на ранноземеделската цивилизация в Тракия
– Ранната бронзова епоха в Тракия: общество и култ

Емисии на български и немски език. Очаквайте емисия на английски език.

Уникални находки в тракийските земи отпреди 7 хил. години

Книгата е написана въз основа на най-новите археологически разкрития, включително и през 2006 година


Информация за учителя »

бълг. ез.
твърди корици,
цветни,
168 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-652-5

немски ез.
твърди корици,
цветни,
168 с.,
60 лв.,
ISBN: 978-954-516-653-2