ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Културно-историческо наследство > Албуми
Средновековната българска империя
от проф. д.и.н. Николай Овчаров


Николай Овчаров е доктор на историческите науки, старши научен сътрудник в Археологическия институт с музей към БАН, професор в Международния славянски университет – Москва. Интересите му са в областта на древното изкуство, архитектура и епиграфика, проблемите на средновековната история, както и на морската история и археология. Името му нашумя със сензационни открития в областта на археологията.

На Балканите в повечето столетия до XIV в. господства една държава и това е Българското царство

През 1930 г. в Лондон излиза книгата на известния английски историк сър Стивън Рънсиман със заглавие „История на Първата Българска империя“.

Вероятно за мнозина такова понятие звучи необяснимо и твърде предизвикателно. Някакси политическата съдба и границите на днешна България не предполагат подобно тълкуване. Тук обаче се забравя, че в Европа има и други, сега малки държави, които са наследници на велики империи.

За да се определи една държава като империя, са необходими множество икономически, политически и културни показатели. Не случайно империите загиват не толкова от вражеско нападение, колкото когато са изчерпили цялостно своя потенциал. С всички условности обаче тези периоди са ярки еманации на един народ.

При цялото си понижено самочувствие в последните години българите трябва да знаят славната история на своята средновековна империя.

Върху оварварената снага на Балканския полуостров възниква забележителната бяла българска столица Плиска, която носи всички белези на една цивилизация, обречена да пребъде във времето...

„Средновековната българска империя“ обхваща темите:
- Как бе създадена Българската империя (Прабългарите на Аспарух основават държавата, Титаничната схватка с Източната Римска империя, Средновековната Българска империя на цар Симеон Велики, Драмата на България в началото на XI в., Отново сред европейските сили, Саможертвата на България спасява Европа)
- Грандиозните строежи на Българската империя (От юртата и землянката до ханския дворец в Плиска, Велики Преслав, Каменните стражи на Българската империя през XII–XIV в., Царственият Търновград, В тишината на християнския храм)
- От езическия идол към образа на Христос (Цивилизованите езичници, Великото изкуство от времето на цар Симеон, Красотата на християнското изкуство и блясъкът на имперската знат, Големите съкровища на Българската империя)
- Народът, който даде писменост на славяните (Каменният архив на българските ханове, Златният век на старобългарската книжнина, Новото възраждане при цар Йоан Александър, Да съхраниш историята в надпис)

Емисии на български и английски език

англ. ез.
твърди корици,
цветни,
168 с.,
60 лв.,
ISBN: 978-954-516-637-2