ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 8.–12. клас
Rolltreppe aufwaerts 9. клас
от Деница Ангелова, Валбурга Щаудигл


Учебна система по немски като І ЧЕ за ученици от 9. и 10. клас ПП, разработена съгласно учебната програма на МОН

Предимства на системата
– Оригинални теми
Системата предлага увлекателни теми, съобразени с интересите и познанията на младежи и девойки на възраст 15–16 години. Те обхващат аспекти от различни области на живота, като дават възможност за абстракции, анализи и задълбочени дискусии.
– Разнообразни текстове
Текстовете са автентични и разнообразни по жанр, като е търсен баланс между научнопопулярен стил, публицистична и художествена литература.
– Акцент върху специфични граматически явления
Граматическата част заема централно място, тъй като представлява основна трудност при изучаването на езика.
– Обогатяване на активната лексика
Страниците с лексикални упражнения целят затвърждаване и разширяване на активната лексика.
– Комуникативен подход
Учебната система е основана на комуникативно-прагматичния метод и дава възможност на учениците:
– да се изразяват правилно и уместно в различни ситуации;
– да излагат и убедително да обосновават мнението си;
– да участват активно в разговори и дискусии;
– да разбират и реагират адекватно на изказвания, направени с нормално темпо на говорене;
– да извличат важна информация от по-дълги текстове за слушане или четене;
– да пишат автобиография и да водят кореспонденция.
– В помощ на учителя
В методическото ръководство са включени текстовете за слушане, както и ключ за повечето задачи.
– Автентичен немски език
Аудиокасетата съдържа текстове за слушане с разбиране, записани в естествена обстановка и предадени на съвременен говорим език.
– Подготовка за изпити
Учебната система има за цел да отведе учениците до ниво В2 на Европейската езикова рамка и е подходяща за различни комуникативни изпити като DSD, Test DaF и др.

Структура на системата
Rolltreppe aufwaerts 9. клас

– Учебното съдържание е предвидено за около 190 учебни часа.
– Учебникът съдържа 10 тематично подредени единици, обвързани с учебната програма и представящи достъпно на това ниво познание на модерния немски език: ... und dann das Vergnuegen; Was waere, wenn ...?; Raumschiff Erde; Er liebt mich, er liebt mich nicht ...; Du bist die Zukunft; Recht und Gerechtigkeit; Fraeuleins und Herrleins; Heureka!; Literaturwerkstatt; Metropolis.
– В рамките на една тема са представени различни по вид текстове, отразяващи многообразието на езика извън класната стая: Gedicht; Bildbeschreibung; Erzaehlung; Zeitungsartikel; Ballade; Brief; Sachtext; Lebenslauf; Dialog; Parabel; Anekdoten.
– В края на учебника са включени две приложения: първото разглежда подробно всички нови граматически структури, а второто съдържа списък с термини, необходими за анализ на текстовете.
– Работната тетрадка следва темите от учебника, но с включените в нея граматически и лексикални упражнения тя е подходящо помагало за учениците дори ако се учи по друга учебна система.
– В края на всяка тема от работната тетрадка е включен кратък тест.

Учебник
меки корици,
цветни,
204 с.,
23,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-363-0

Аудиокасета 1
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-380-7

Аудиокасета 2
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-381-4

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
132 с.,
7,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-371-5

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
112 с.,
4,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-372-2