ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Серия bilingua
Старогръцка лирика
Старогръцка лирика

от сборник


Серия BILINGUA
Двуезични коментарни издания на представителни произведения от античната и западноевропейската литература в оригинал и в превод на български език. Предназначени са за езикови и хуманитарни гимназии, българска и западни филологии.

Старогръцка лирика
Антологията представя всички поети от Античността. Включени са произведения от времето на възникването и разцвета на старогръцката лирика, някои основни автори и жанрове от елинизма и от римската епиграматична поезия.


меки корици,
черно-бели,
382 с.,
5,99 лв.,
ISBN: 978-954-516-310-4