ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Речници
Двуезични речници
от Питър Колин


Отлични помагала, практично оформени в джобен формат, подходящи за специалисти, студенти и ученици, преподаватели, преводачи, редактори и др.

Поредицата включва:
– най-често употребяваните термини, думи и изрази, свързани с бизнеса, хотелиерството, туризма и кетъринга, както и банковото дело и финансите;
– кратки граматически бележки, фонетична транскрипция и примери с употребените думи и изрази, дадени в контекст;
– цитати от съвременни бизнес издания от цял свят.


Английско-български речник

БИЗНЕС

– Изчерпателен справочник с над 12 500 актуални думи и изрази с ясни дефиниции, обхващащи всички сфери на бизнеса – офис-терминология, фондови и стокови пазари, международна търговия, счетоводство и др.
– Множество примери, чиято употреба е дадена в съответния контекст.
– Кратки цитати от съвременни специализирани издания от цял свят.
– Специализирани приложения под формата на таблици за цифри, мерни единици, образци на делови писма и документи, телефонни кодове, часови зони.


Английско-български речник

БАНКОВО ДЕЛО И ФИНАНСИ

– Основен речников фонд от 9000 думи и изрази, употребявани на британските, американските и международните финансови пазари.
– Приложения за национални парични единици и банки, стокови и фондови борси.
– Цитати от съвременни икономически издания.
– Множество примери, чиято употреба е дадена в съответния контекст.


Английско-български речник

ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ, КЕТЪРИНГ

– Съдържа над 20 000 термина от областта на хотелиерството, туристическата индустрия и кетъринга.
– Застъпени са теми като пътуване, туризъм, видове билети, хотели и хотелски персонал, ресторанти и персонал, кухни, начини на сервиране на маса, готварство, управление на бизнеса, счетоводство.
– Специални приложения под формата на таблици и графики – валути, балансови отчети, образци, национални празници, международни телефонни кодове, национални летищни кодове и др.

меки корици,
черно-бели,
472 с.,
10,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-395-1

меки корици,
черно-бели,
376 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-394-4

меки корици,
черно-бели,
296 с.,
10,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-396-8