ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Речници
Френско-български речник (PRET)
от А. Кюлева, Бр. Желявска, Г. Меламед, Ил. Антонова, Ир. Ганчева, К. Данчева, М. Чакърова, Р. Йотова, Под редакцията на доц. д-р Асен Чаушев


С над 15 000 речникови статии и 100 000 думи и словосъчетания

„Френско-български речник“ е един ствен по рода си за българската лексикография и представлява удобно за ползване помагало за читателя, в което той може бързо и лесно да намери търсеното значение.

- По същество това е речник на съчетаемостта на глаголите и съществителните имена. Той е изключително ценен и поради своята многопластовост. Авторите са се стремили да обединят в едно многообразието на френския език и са създали по този начин един нестандартен продукт – умело съчетание от фразеологичен, омонимен, аналогичен, но също и до известна степен енциклопедичен речник.
- Речникът включва над 15 000 статии и представя почти изцяло двете основни части на речта – глагол и съществително име, разработени в тяхната съчетаемост с прилагателни имена, наречия, предлози, местоимения, съюзи и членове, като по този начин обхваща останалите части на речта.
- Включени са почти всички многозначни глаголи и съществителни имена във френския език, както и по-голяма част от едно значните, като са предпочетени онези от тях, които предлагат възможност за съчетаване. Особено внимание е обърнато на все кидневната съвременна лексика с фонетична транскрипция и предшестващо означаване на нивото на езика (книжовен, разговорен, научен и т.н.).
- Микроструктурата на речника почива на два основни принципа:
– подреждане на примерите по азбучен ред;
– разделяне на дългите статии въз основа на превода им на български.
- В края на речника има списък на паронимите във френския език, които са източник на много недоразумения, а не фигурират не само в нито един френско-български, а и в повечето френски речници.


твърди корици,
черно-бели,
1080 с.,
12,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-526-9

твърди корици,
черно-бели,
896 с.,
30,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-575-7