ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Речници
Немско-български фразеологичен речник
от Жана Николова-Гълъбова


Авторски речник, плод на 60-годишна творческа и изследователска работа на Жана Николова-Гълъбова, с над 40 000 речникови статии

– Изцяло преработено и допълнено издание, разкриващо културното богатство на немския език и виталната творческа мощ на съвременния жив български език. Немската фразеология в речника е намерила над 100 000 пълнокръвни български съответствия и метафорни покрития, символи, пословици и поговорки.
– Обхванати са всички раздели на фразеологията: идиоматика, образни устойчиви словосъчетания, междинни категории, изрази с твърда морфологична структура, като в българската си част речникът е не само фразеологичен, но и вариативен (синонимен).
– Следва принципите на новия немски правопис.
– За преводачи, редактори, преподаватели, езиковеди, студенти, ученици и други.

твърди корици,
черно-бели,
960 с.,
12,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-316-6