ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Информатика
Информационни технологии 10. клас, ЗП
Информационни технологии 10. клас, ЗП

от Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров


Темите са разработени в 14 урока, които покриват 36 учебни часа.

Предимства:
– Явява се естествено продължение на учебника по информационни технологии за 9. клас.
– Съобразен е с възрастта на десетокласниците, написан на достъпен и разбираем език.
– Всяка част започва с изброяване на понятията, които ще бъдат разгледани, и завършва с кратко резюме.
– Уроците са онагледени с илюстрации и примери и завършват с българско-английски речник, въпроси, задачи и проекти за самостоятелна работа.
– Навсякъде се използва еднакво графично оформление, създадено специално за целите на обучението.
Раздели
– Бази от данни представя технологиите за съхраняване, извличане и представяне на големи обеми от данни.
– Компютърни презентации разглежда технологии за представяне на информация чрез мултимедийни материали и полезни техники за подготовка и публична защита на проекти и тези.
– Компютърни мрежи представя технологията за поделяне на общи апаратни и програмни ресурси между потребителите, като отделя специално внимание на интернет технологиите и тяхното използване.
– Разработване на проекти изучава основните етапи от жизнения цикъл на проекта, като разглежда пример за проектиране на конкретна база от данни. За самостоятелна разработка от учениците (включително и за работа в екип) се предлага широк набор от проекти, свързани с творческо прилагане на усвоените информационни технологии.меки корици,
черно-бели,
128 с.,
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-328-9