ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > Самоучители
At Ease in English
от проф. Джак Лонерган, Роб Уилямс


За първи път в България “English for Peacekeeping”
(английски език за миротворчески операции)

– Учебник за подобряване на практическите умения по английски език на военнослужещи, които участват в миротворчески операции.
– Съдържанието е разработено по проекта LINGUPEACE след широки консултации с миротворческите сили в Европа.
– At Ease in English е разработен от експерти, които работят в областта на подготовката на кадри по военен английски език.
– Разпространява се в 11 страни и отразява езиковите компетенции на NATO STANAG.

Предимства
– Откликва на потребностите на военните специалисти и може да бъде въведен като учебник в съответните курсове и школи за обучение.
– Изключително комуникативно ориентиран.
– Широко застъпен е методът на ролевите игри.

Структура
– Съдържа 15 учебни единици и обхваща темите: Международни връзки, Ескортиране на бежанци, Конфискуване на оръжия, Прекратяване на военни действия, Престъпления и престъпници, Граждански брожения, Обезвреждане на минни полета, Задържане на граждани, Разпит и арест, Заложници, Ръководене на омиротворителни операции и др.

– Една урочна единица се състои от следните рубрики:
– Цели (описание на знанията, които ще бъдат овладени)
– Четене
– Слушане
– Говорене
– Ролеви игри
– Упражнения
– Граматически структури и речник
– Преговор (кратко резюме на овладените знания)

– Учебният комплект e със CD или аудиокасета, които съдържат всички записани диалози.

Учебник
меки корици,
цветни,
214 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-474-3

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-476-7

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-475-0