ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Информатика
Информатика + 9. клас, ПП
Информатика + 9. клас, ПП

от П. Бърнев, Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров


Темите са разработени в 42 урока, които покриват 108 учебни часа.

Предимства:
– Осигурява задълбочени знания и практически умения за приобщаване на ученика към съвременното информационно общество в съответствие с одобрената от МОН програма.
– Съобразен е с възрастта на деветокласниците, написан на достъпен и разбираем език.
– Всяка част започва с изброяване на понятията, които ще бъдат разгледани, и завършва с кратко резюме.
– Уроците са онагледени с илюстрации и примери и завършват с българско-английски речник, въпроси, задачи и проекти за самостоятелна работа.
– Навсякъде се използва еднакво графично офорление, създадено специално за целите на обучението.
– Специално са отбелязани местата в изложението, криещи „подводни камъни“ при изучаването на материала.

Раздели:
– Увод в информатиката и Основи на информатиката представят най-важните понятия в областта на информатиката и моделирането.
– Апаратна и програмна част, Базов софтуер и Приложни и сервизни програми представят компютърните и информационните технологии.
– Основни типове данни и оператори и Програмиране на основни алгоритми запознават с типовете данни и оператори, използвани в програмирането (илюстрирани на езика на Паскал). Специално внимание е обърнато на най-често използваните алгоритми и методи, използвани при проектиране и разработване на програми.меки корици,
черно-бели,
320 с.,
15,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-326-5