ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Информатика
Информатика 9. клас, ЗП
Информатика 9. клас, ЗП

от П. Бърнев, Г. Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров


Темите са разработени в 32 урока, които покриват 72 учебни часа.

Предимства:
– Осигурява достатъчно знания и умения за приобщаване на ученика към съвременното информационно общество в съответствие с одобрената от МОН програма.
– Съобразен е с възрастта на деветокласниците и е написан на достъпен и разбираем език.
– Уроците са онагледени с илюстрации и примери и завършват с българско-английски речник, въпроси, задачи и проекти за самостоятелна работа.
– Навсякъде се използва еднакво графично оформление, специално създадено за целите на обучението.
– Специално са отбелязани местата в изложението, криещи „подводни камъни“ при изучаването на материала.

Структура:
– Всяка част започва с изброяване на понятията, които ще бъдат разгледани, и завършва с кратко резюме.
– Раздели:
Увод в информатиката и Основи на информатиката представят най-важните понятия в областта на информатиката.

Апаратна и програмна част, Базов софтуер и Приложни и сервизни програми представят компютърните и информационните технологии.

Основни типове данни и оператори и Програмиране на основни алгоритми запознават с типовете данни и оператори, използвани в програмирането (илюстрирани на езика Паскал).


меки корици,
черно-бели,
240 с.,
15,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-325-8