ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > 8.–12. клас
Moving On
от проф. д.п.н. Лиляна Грозданова, доц. д-р Мария Георгиева, Мариета Недкова


Учебен комплект по английски език за 9. клас на профилираните паралелки в СОУ и професионалните училища с прием след 7. клас. Естествено продължение на системата A World of English. Може успешно да се използва като отличен самоучител.

Предимства
– Разнообразни художествени и научнопопулярни текстове
– Автентична страноведческа информация
– Разнообразни упражнения
– Дискусионни въпроси и задания за работа по проекти

Структура
– Учебникът съдържа:
– 10 тематични единици с рубрики: Listening and Speaking, Focus on Grammar, Reading Fiction, Vocabulary, Reading Non-Fiction, Communication, Writing.
– 2 преговорни урока
– Допълнителни текстове за четене и забавни задачи
– Двуезичен речник на най-често употребяваните думи
– Работната тетрадка съдържа:
– Разнообразни упражнения за затвърждаване на новата граматика и лексика
– 2 теста за самооценка
– Приложение по граматика
– Методическото ръководство е на английски език и съдържа:
– ясни указания и предложения
– нови методически идеи
– обяснителни бележки към всяка учебна единица
– текстове на звукозаписите
– ключове към упражненията от учебника и работната тетрадка
– приложение с текстове за диктовка
– 2 допълнителни теста с критерии за оценяване
– Аудиокасета със записи на упражненията за слушане и диктовките

Учебник
меки корици,
цветни,
160 с.,
8,30 лв.,
ISBN: 978-954-516-135-3

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
50 с.,
4,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-136-0

Учебник
меки корици,
цветни,
168 с.,
9,60 лв.,
ISBN: 978-954-516-177-3

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
68 с.,
4,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-178-0

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
76 с.,
4,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-137-7

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
72 с.,
4,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-179-7

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-180-3