ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Руски език > 5.–7. клас
Карусель
от доц. Снежана Пейчева, Мария Николова, Надя Паунова, Васка Гуджева, Красимир Ангелов


Учебната система „Карусель” е предназначена за ученици от 5. и 6. клас, започнали да изучават руски език като I ЧЕ, ЗП, във 2. клас

За хорариум от 85 учебни часа.

Предимства на системата:
– Тематично разнообразие.
– Ярък илюстративен материал.
– Плавен преход между отделните нива.
– Ясно представяне на учебното съдържание.
– Употреба на езика в различни, близки до реалния живот на децата ситуации.

В помощ на учителя:
– Примерни варианти за работа по всички уроци от учебника.
– Примерни варианти на три контролни работи.

В помощ на ученика:
Двуезичен речник и справочен материал по изучените граматични явления в края на учебника.

Основни характеристика на всяко ниво:
– Учебникът е богато илюстриран и предлага разнообразна страноведска информация.
– Учебният материал включва интерактивни методи на обучение, работа в групи, възможности за самооценка.
– Граматичният материал е поднесен плавно и занимателно.
– Предлагат се оригинални, адаптирани стихове и разкази от класически и съвременни руски детски писатели.
– Работната тетрадка съдържа упражнения за затвърждаване на придобитите знания.
– Методическото ръководство включва: концепция; примерни разработки на уроците от учебника; тестове, песни и текстове, включени в аудиокасетата; лексически минимум; примерно годишно разпределение.

Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
136 с.,
21,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-607-5

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
76 с.,
7,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-608-2

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
84 с.,
5,40 лв.,
ISBN: 978-954-516-609-9

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-610-5

Учебник
меки корици,
цветни,
128 с.,
21,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-700-3

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
80 с.,
7,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-701-0

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
80 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-703-4

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-702-7

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-766-9