ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Руски език > 5.–7. клас
Друзья
от гл. ас. Катя Ганева, Мария Николова, Надя Паунова, Васка Гуджева, Красимир Ангелов


Учебна система по руски език, предназначена за ученици от 5. и 6. клас, които започват да изучават руски език като II ЧЕ, ЗИП
За хорариум от 68 учебни часа.

Предимства на системата:
Структурира езиковия материал по естествен и непринуден начин около теми, вълнуващи децата от тази възраст.
Дава възможност за реално общуване на руски език още през първата година на обучението.

Лексика
– постепенно усвояване на активния и пасивен речников фонд;
– адаптирани текстове, разнообразни комуникативни упражнения;
– формули от руския речеви етикет.

Граматика
– въвеждане на материала чрез готови структури, диалози и текстове;
– постепенно систематизиране на граматичните правила;
– теоретичният материал е представен в рубрики с цветни подложки “Запомни” и “Наблюдай”.

Развива техниката на четене, въвеждат се стратегии за работа с текст.
Интерактивните методи дават възможност за активно използване на езика в неформална обстановка, в условията на импулсивно, непринудено общуване.
Отчита типичните грешки и трудности при овладяване на руски език.

Основни характеристика на всяко ниво:
Учебник
– Материалът е онагледен с множество цветни илюстрации и множество фотоси.
– Предлага разнообразна страноведска информация.
– Съдържа оригинални, адаптирани стихове и разкази от класически и съвременни руски детски писатели.

В помощ на ученика:
Двуезичен тематичен речник в края на учебника, таблици.

Работна тетрадка
– Задачите в тетрадката включват разнообразни занимателни дейности: рисуване, решаване на кръстословици, игри, сравнителни диаграми, пъзели.
– След обобщителните уроци в тетрадката се предлага попълване на “Моя персональная страничка“.

Методическото ръководство включва:
– Примерни варианти за работа по всички уроци от учебника.
– Примерни варианти на две контролни работи.
Съдържа още концепция; тестове, песни и текстове, включени в аудиокасетата; лексически минимум; примерно годишно разпределение.

Аудиокасетата включва запис на някои текстове от учебния материал, песни и стихотворения.

За улеснение на преподавателите прилагаме като прикачен файл методическото ръководство за „Друзья“ 6 клас


Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
136 с.,
32,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-611-2

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
56 с.,
15,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-612-9

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
104 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-613-6

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-164-3

Учебник
меки корици,
цветни,
128 с.,
32,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-726-3

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
76 с.,
15,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-727-0

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
104 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-728-7

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-765-2

Аудиокасета
8.00 лв.,
ISBN: 978-954-516-729-4