ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > 5.–7. клас
Going Places
от Лилия Дюлгерова, Весела Шишкова, Кенуъд Хил


Учебната система по английски език в три нива за 5.–7. клас ЗП, І ЧЕ, РЧО

Учебното съдържание е предвидено за хорариум от 4–5 учебни часа седмично.
Предимства:
Разнообразните теми са подходящи и интересни както за учениците, така и за учителите и обогатяват знанията и общата култура на учащите.

Граматиката е поднесена гъвкаво и балансирано:
– Представена е комуникативно с помощта на конкретни житейски ситуации;
– Овладяването й се постига чрез интересни и разнообразни упражнения за постигане на точност и свобода на изказа при комуникация.

Лексиката се усвоява с помощта на разнообразни подходи
– Откриване на непознати думи в текст;
– Отгатване значението на думи в контекст;
– Свързване на думи с техните значения на български и/или на английски;
– Откриване на ключови думи;
– Групиране на думи по определен признак.

Учебният комплект включва разнообразие от интересни и забавни дейности:
– Работа по проекти – рубрика, с която завършва всеки урок от учебника. Цели се обобщаване и практикуване на наученото, насърчаване на учениците да търсят информация, да развиват критичното си мислене, да оценяват другите и да се самооценяват, да работят успешно в екип;
– Игри, кръстословици, песни, стихчета.

В помощ на ученика:
– Приложение по граматика – изучаваните граматически структури са ясно и добре систематизирани в таблици и с много примери;
– Приложение по произношение;
– Приложение с допълнителни четива – автентични текстове с много упражнения;
– Текстове на звукозаписите;
– Двуезичен речник на изучаваните думи в съответното ниво и транскрипция;
– Работна тетрадка с 3 теста за самоконтрол.

В помощ на учителя:
– Подробни предложения за начините на преподаване на учебното съдържание урок по урок;
– Допълнителни дейности за ученици с по-високо ниво на знания и умения;
– Примерно разпределение на учебния материал по часове;
– Отговори на всички упражнения от учебника, работната тетрадка и приложенията за допълнително четене;
– По 3 допълнителни теста за всяко ниво с отговори;
– Classroom language.

Учебник
меки корици,
цветни,
144 с.,
11,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-386-9

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
72 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-387-6

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
64 с.,
2,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-

Учебник 1–7
меки корици,
черно-бели,
68 с.,
5,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-440-8

Учебник 8–15
меки корици,
цветни,
90 с.,
5,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-466-8

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
44 с.,
2,30 лв.,
ISBN: 978-954-516-441-5

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
44 с.,
2,80 лв.,
ISBN: 978-954-516-467-5

Методическо ръководство
80 с.,
2,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-501-6

Учебник 1–7
меки корици,
цветни,
96 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-550-4

Учебник 8–15
меки корици,
цветни,
90 с.,
10,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-560-3

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
40 с.,
4,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-551-1

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
44 с.,
5,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-561-0

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
48 с.,
1,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-562-7

Методическо ръководство
68 с.,
1,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-570-2