ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 5.–7. клас
Sowieso 1, 2, 3
от Х. Функ, М. Кьониг, Г. Нойнер, Т. Шерлинг, П. Щрец, С. Келер, М. Мариота


Учебна система по немски като I чужд език в три нива, подходяща за 5.–8. клас на СОУ
Разработена е за хорариум от 300 учебни часа.

В българското училище SOWIESO може да се използва за обучение на начинаещи след завършен начален етап: немски като ІІ чужд от 5. или 7. клас и немски като І чужд език от 5. клас.

Системата е особено подходяща за училищата, където немски език се изучава с увеличен хорариум, т.е. към часовете за задължителна подготовка се прибавят часове от раздела за СИП по действащия в момента учебен план или се предвиждат часове от ЗИП и/или СИП съгласно новия учебен план.

В профилираните училища в 8. клас с интензивно изучаване на немски език успешно може да се работи със SOWIESO – последователно с трите степени или по отделни теми.

Темите са разнообразни и представляват интерес за учениците на тази възраст. Учебникът е богато илюстриран и атрактивно оформен.

Четирите умения – четене, слушане, писане и говорене, се развиват интегрирано.
Структура:

Всяка степен включва учебник, работна тетрадка, книга за учителя, аудиокасети, глосар, а към SOWIESO 2 има и фолиа.

Учебниците са разделени на 24 единици, а в SOWIESO 3 – на 18, като 5 от тях са за преговор и обобщение с акцент върху информацията за немскоезичните страни.

Учебник
меки корици,
цветни,
120 с.,
20,00 лв.,

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
112 с.,
8,00 лв.,

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
192 с.,
12,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
20,00 лв.,

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
120 с.,
9,00 лв.,

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
168 с.,
12,00 лв.,

Учебник
129 с.,
20,00 лв.,

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
129 с.,
9,00 лв.,

Методическо ръководство
184 с.,
12,00 лв.,