ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 5.–7. клас
Na klar! NEU
от Лидия Несторова-Николова, Росица Вълчева, Андреа Гьобелер


Учебна система по немски като I чужд език, ЗП, разработена съгласно изискванията на учебната програма на МОН

Na klar! NEU за 5. клас

Учебният комплект е предвиден за хорариум от 136 учебни часа, като 8–10 часа се планират за работа с четивото Das kleine Gespenst и 6–8 часа – за преговор и класни работи през двата срока.

Учебното съдържание е структурирано в 8 раздела: Mein Steckbrief, Ferien, Freunde, Weihnachten, In der Stadt, Gespenstergeschichten, Kino und Fernsehen, Unsere Umwelt: Wasser, Anhang: Haustiere.

Първата темата е обобщителна. С нея чрез представяне на деца от различни страни по света се прави обширен преговор на изученото за семейството, свободното време и предпочитаните занимания.

В приложението Lernen lernen се предлагат задачи за развитие на умението за самостоятелна работа с текст.

Учебникът завършва с таблица на неправилните глаголи.

Работната тетрадка завършва с приложение, което съдържа игри, карти, картини за оцветяване и други материали за изрязване и апликиране. То е предназначено да подпомага и направи приятно и забавно овладяването на граматиката и тематичната лексика.

Na klar! NEU за 6. клас


Учебният комплект е предвиден за хорариум от 110 учебни часа.

Учебното съдържание е структурирано в 8 раздела: Sprachen, Märchen, Eltern und Kinder, Wald, Mode, Sport, Medienkinder, Reisen, Anhang: Feste.

Обръща се особено внимание на развитието на умението да се учим как да учим.

Спазено е изискването на учебната програма за паралелно присъствие на писмената и устната реч в учебния процес.

Текстовете, които са предназначени предимно за развиване на умението слушане, не се съдържат в учебника, а само в методическото ръководство.

В методическото ръководство са поместени два теста, като страниците са оформени така, че да може да се копира директно.

Важни граматични правила са представени в табличен вид в приложението на учебника.
За учебната 2008/09 година е ВЕЧЕ ГОТОВ Na klar! NEU за 7. клас.

Na klar! NEU
надгражда нивото на езикова компетентност, постигнато в 6. клас.

Na klar! NEU
развива интегрирано четирите умения за слушане, говорене, четене и писане.

Na klar! NEU
представя техники на учене, развива умението да учим как да се учим.

Na klar! NEU
съдържа богата страноведска информация, осигурява междупредметни връзки.

Na klar! NEU
изгражда умения за междукултурно общуване.

Na klar! NEU
предлага разнообразни методи за работа с текст по теми, съобразени с интересите и познанията на учениците.

Na klar! NEU
мотивира за самостоятелна работа, дава възможност за самоконтрол.

Na klar! NEU
съдържа текстове и задачи за диференцирана работа по интереси, предлага идеи за работа по проект.

Na klar! NEU
включва учебник, работна тетрадка, звукозапис, книга за учителя.


Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
120 с.,
23,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-598-6

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
148 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-599-3

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
36 с.,
2,40 лв.,
ISBN: 978-954-516-622-8

меки корици,
черно-бели,
60 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-404-0

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-601-3

Учебник
меки корици,
цветни,
96 с.,
23,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-691-4

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
104 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-692-1

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
44 с.,
2,40 лв.,
ISBN: 978-954-516-693-8

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-764-5

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-694-5

Учебник
меки корици,
цветни,
96 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-811-6

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
80 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-812-3