ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 5.–7. клас
Na klar!
от Лидия Несторова-Николова, Росица Вълчева, Даниела Гьобелер


Учебна система за РЧО по немски като I чужд език в три нива (5.–7. клас) за ученици, започнали да изучават езика от 1. клас

Na klar! за 5. клас

Na klar! обобщава и разширява изученото от 1.–4. клас в 10 раздела, като акцентът се поставя върху систематизиране на знанията по немски език и формиране на умения за тяхното прилагане.
Системата е предвидена за около 150 учебни часа, като 12–15 часа се планират за работа с четивото Das kleine Gespenst, откъс от което е основен текст на раздел 5 Gespenstergeschichten.

Na klar! за 6. клас

Системата е продължение на Na klar! за 5. клас, като темите са подбрани с оглед на възрастта и разширяващите се интереси на учениците. Особено силно са застъпени междупредметните връзки (природознание, екология, история, география, информационни технологии). Страноведската информация е неразделен елемент на всяка тема.
Учебното съдържание е предвидено за около 150 учебни часа. Структурирано е в 12 раздела, обособени тематично. Разнообразието на текстовете и задачите позволява мобилност при разпределение на урочните единици и създава възможност за диференциран подход.

Na klar! за 7. клас

Учебното съдържание е предвидено за около 130 учебни часа.
Учебното съдържание е структурирано в 10 раздела, обособени тематично: Schule; Lügengeschichten; Fliegen; Entdeckungen; Feste; Liebe; Tierschutz; Alltag; Berufe; Unterwegs. Текстовете и задачите от раздел 5 са групирани в шест подтеми (A-F) според разглежданите празници.
Подборът на темите е съобразен с интересите и познанията на девойките и младежите на възраст 13–14 години.
Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
140 с.,
16,70 лв.,
ISBN: 978-954-516-365-4

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
156 с.,
5,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-374-6

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
36 с.,
2,40 лв.,
ISBN: 978-954-516-622-8

меки корици,
черно-бели,
60 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-404-0

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-385-2

Учебник
меки корици,
цветни,
112 с.,
15,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-438-5

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
64 с.,
3,60 лв.,
ISBN: 978-954-516-439-2

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
64 с.,
3,60 лв.,
ISBN: 978-954-516-453-8

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
56 с.,
2,40 лв.,
ISBN: 978-954-516-508-5

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-448-4

Учебник
меки корици,
цветни,
64 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-510-8

Учебник
меки корици,
цветни,
60 с.,
9,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-530-6

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
76 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-511-5

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
56 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-531-3

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
28 с.,
2,40 лв.,

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
54 с.,
2,40 лв.,

Аудио CD
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-448-4