ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > 1.–4. клас
Dominoes 2
от Мария Георгиева, Лиляна Грозданова, Мариета Недкова


Второ ниво от учебната система по английски език, І ЧЕ, РЧО
Учебното съдържание е подходящо за хорариум от 128 учебни часа.

Предимства на системата:
Включените теми са съобразени с интересите и възможностите на малките ученици и техния реален и въображаем свят, системата се опира на герои и ситуации, познати на децата у нас.
Граматичните рубрики са кратки и построени така, че учениците сами да могат да открият правилото, да го упражнят, осмислят и запомнят трайно.
Лексиката се въвежда плавно, първо чрез активиране на стари знания.
Системата е комуникативно ориентирана и подготвя учениците за реално общуване от самото начало на учебния процес.
Развлекателна и забавна система – чрез множество закачливи ситуации, песни, игри, стихчета и весели герои децата усвояват езиковите структури по естествен път в процеса на играта.
Включени са приказки, представени чрез поредица от илюстрации, като пълният текст е записан на аудиокасета.
В помощ на родителя:
– кратки и конкретни инструкции за изпълнение на упражненията, преведени на български;
– двуезичен речник на използваните думи;
– списък на новите думи към всеки урок;
– отговори на упражненията.
В помощ на учителя:
– надеждни и изчерпателни методически указания на български, които биха могли да се използват и като ръководство при самообучение или за контрол от страна на родителите;
– допълнителни идеи за разработване на учебния материал;
– отговори на всички упражнения от учебника и работната тетрадка;
– примерни диалози за комуникативните задачи;
– текстове на звукозаписите и песните;
– специално приложение с годишно разпределение на материала по учебни часове;
– атрактивни помощни материали – постери, игри и др.;
– видеокасети с демозаписи на открити уроци, проведени от отлични преподаватели за различни нива от системата.

Writing Book помага на децата да овладеят писането на английски език чрез:
– разнообразни упражнения;
– образци по краснопис;
– примерни текстове за поздравления, писма, картички;
– приложения към упражненията от учебника и работната тетрадка.

Учебник
меки корици,
двуцветни,
128 с.,
11,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-259-6

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
108 с.,
6,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-260-2

меки корици,
черно-бели,
32 с.,
3 лв.,
ISBN: 978-954-516-262-6

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
116 с.,
6,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-261-9

Аудиокасета 1
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-263-3

Аудиокасета 2
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-264-0