ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Математика > 1.–4. клас
Математика+, 2 част
от Владимира Ангелова, Румяна Кожухарова, Димитрина Капитанова


Учебно помагало в две части, изцяло съобразено с учебната програма за 1. клас, целящо да постави основите на математическото и логическо мислене у учениците.
Помагалото може да се използва в час по математика и при индивидуална работа с децата извън училище.
Може да се използва и като сборник от задачи за самостоятелна работа. За целта задачите, които евентуално биха затруднили децата, са придружени с образци за изпълнение.
- Съдържанието е разпределено в две части – “Числата от 0 до 10” и “Числата до 20”. Всяка от тях предлага набор от задачи, съответстващ на определена урочна единица.
- Включените задачи са разнообразни:
– по съдържание (аритметични, алгебрични, геометрични, логически и др.);
– по дидактическа цел на решаване (познавателни, тренировъчни, развиващи);
– по начин на изпълнение (за изчисление, за доказване, за построение, за съставяне).
- Материалът е онагледен с увлекателни илюстрации и е представен в игрова форма.
- Занимателните и игрови елементи са водещи, но балансирани и не отклоняват вниманието на учениците.

меки корици,
цветни,
72 с.,
3,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-482-8

меки корици,
цветни,
92 с.,
5.50 лв.,
ISBN: 978-954-516-487-3