ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > 1.–4. клас
Dominoes 1
от Мария Георгиева, Лиляна Грозданова, Мариета Недкова


Учебна система по английски език в 4 нива, предназначена за 1.–4. клас, І ЧЕ, РЧО
Dominoes 1 може да се използва в предучилищни групи на детските градини.
Учебното съдържание е подходящо за хорариум от 93 учебни часа.

Предимства на системата:
Включените теми са съобразени с интересите и възможностите на малките ученици и техния реален и въображаем свят, системата се опира на герои и ситуации, познати на децата у нас.

Граматичните рубрики са кратки и построени така, че учениците сами да могат да открият правилото, да го упражнят, осмислят и запомнят трайно.

Лексиката се въвежда плавно, първо чрез активиране на стари знания.

Системата е комуникативно ориентирана и подготвя учениците за реално общуване от самото начало на учебния процес.

Развлекателна и забавна система – чрез множество закачливи ситуации, песни, игри, стихчета и весели герои децата усвояват езиковите структури по естествен път в процеса на играта.

Включени са приказки, представени чрез поредица от илюстрации, като пълният текст е записан на аудиокасета.

В помощ на родителя:
– кратки и конкретни инструкции за изпълнение на упражненията, преведени на български;
– двуезичен речник на използваните думи;
– списък на новите думи към всеки урок;
– отговори на упражненията.

В помощ на учителя:
– надеждни и изчерпателни методически указания на български, които биха могли да се използват и като ръководство при самообучение или за контрол от страна на родителите;
– допълнителни идеи за разработване на учебния материал;
– отговори на всички упражнения от учебника и работната тетрадка;
– примерни диалози за комуникативните задачи;
– текстове на звукозаписите и песните;
– специално приложение с годишно разпределение на материала по учебни часове;
– атрактивни помощни материали – постери, игри и др.;
– видеокасети с демозаписи на открити уроци, проведени от отлични преподаватели за различни нива от системата.

Picture Dictionary:
– Разработен въз основа на лексиката, включена в учебника.
– Спомага за затвърждаване на наученото и обогатяване на речника на малките ученици.
– Съдържа допълнителни задачи за систематизиране и преговор на учебния материал, което съществено го отличава от други подобни помагала.
– Развива основни умения за работа с речник и навици за писане на думи.

Fun Book:
– Има за цел да внесе разнообразие в учебния процес и да направи изучаването на английския език по-привлекателно за децата.
– Включва много игри, гатанки, стихчета и занимателни дейности с различна степен на трудност.


Учебник
меки корици,
цветни,
64 с.,
6,90 лв.,
ISBN: 978-954-516-236-7

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
52 с.,
3,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-237-4

меки корици,
двуцветни,
32 с.,
4 лв.,
ISBN: 978-954-516-239-8

меки корици,
цветни,
36 с.,
4 лв.,
ISBN: 978-954-516-238-1

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
68 с.,
2,90 лв.,
ISBN: 978-954-516-240-4

Аудиокасета 1
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-241-1

Аудиокасета 2
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-244-2