ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Френски език > 1.–4. клас
Да играем с Летера на чужд език, френски език
Да играем с Летера на чужд език, френски език

от Надежда Стоилкова, Росица Василева


Картинни бинго-игри

Атрактивни колективни игри, подходящи за устен курс по чуждоезиково обучение в детската градина и 1. клас, както и като допълнителни материали в класовете от 2. до 4. на ОУ. Разработени са на английски, немски, френски и руски, но може да се използват и за изучаване на български. Универсалният замисъл на проекта го прави съвместим с всякакви езикови системи.

Включват 4 теми – Животни и птици; Храна и напитки; Плодове и зеленчуци; Превозни средства.


Предимства:
- атрактивен и ефективен метод за овладяване на лексика в начална степен и развиване на уменията за слушане и говорене;
- основните теми и ситуации от всекидневието на децата;
- красиви и забавни картинки;
- оригинални и лесни за приложение идеи;
- интересни и разнообразни игри;
- създават основата за по-нататъшното изучаване на чужд език;
- работата с тях е лесна и достъпна;
- могат да се прилагат и при обучение на големи групи деца.

Всеки от 16-те комплекта съдържа:
- 22 големи карти с картинки;
- 25 бинго-карти;
- 200 броя жетони;
- 22 броя стикери с наименования на съответния чужд език (според възрастта и потребностите на децата и по своя преценка преподавателят може да ги залепи на гърба на съответните картинки);
- указания за ползване.
Предложения и идеи за прилагане на бинго-игрите:
- Големите карти с картинки са много подходящи за въвеждане на лексика към новата тема. Преподавателят показва картата и назовава съответната дума. Децата я повтарят в хор.
- Картите се показват, децата едно по едно назовават думите и могат да задържат картата, ако отговорят правилно.
- Преподавателят пита у кого е дадена карта и ако притежателят й не реагира навреме, останалите могат да подскажат.
- На по-късен етап, когато децата вече имат по-богат речник, преподавателят може да задава въпроси към картинките, напр. за цвят, форма, вкус, плод или зеленчук; полезно или вредно, вкусно или не, за ядене или за пиене; къде живее детето, с какво се храни, какъв домашен любимец има; с какво пътува/плава/лети. Преподавателят може да възложи на децата задача да разпределят картите на групи.


ИГРИ:
Бинго – в играта могат да участват до 25 деца. Всеки получава една бинго-карта и 8 жетона. Преподавателят назовава на глас последователно всички думи от големите карти. Когато чуе дума, отговаряща на някоя от картинките върху неговата бинго-карта, участникът поставя върху нея жетон. Щом нареди и осемте си жетона върху съответните картинки от картата, извиква “Бинго!”. Играта продължава, докато преподавателят изреди всички думи от големите карти и всички участници направят бинго. При повторна игра учениците разменят картите си. На по-късен етап ролята на преподавателя може да се изпълнява и от децата.

Детектив – избират се от 5 до 10 големи карти и се подреждат пред участниците. Един от тях се определя за детектив. Той излиза от стаята или стои настрана със затворени очи. Останалите скриват една от картите. Детективът се опитва да установи коя е липсващата карта. Ако не успее веднага, може да задава въпроси, а останалите отговарят или му дават жокери, които описват картата.

Верижна игра – участниците получават по една голяма карта. Един от тях поставя началото, като излага своята карта и (в зависимост от темата) казва:
"Аз отивам в зоогическата градина и виждам крокодил/жираф/тигър."
"Аз отивам в супермаркета и купувам хляб/бонбони."
"Аз пътешествам и пътувам с лека кола/летя със самолет."
Следващият участник излага своята карта и повтаря изречението на предходния, като добавя и своята дума. С всеки следващ участник играта се усложнява, защото се добавя по една нова карта, съответно дума. Последният трябва да назове всички думи от картите.папка,
цветни,
15 лв.,
ISBN: 978-954-516-512-2