ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научна литература
ВОЛЯ ЗА КРЕАТИВНОСТ
ВОЛЯ ЗА КРЕАТИВНОСТ

от МАГДАЛЕНА ГЕРЕВА


За книгата:
„Воля за креативност“ е психологическо изследване върху сложната вътрешна свързаност в личностната структура на творци от различни области. Солидната емпирична основа позволява да се разгърне цялостен концептуален модел, обединяващ в себе си както индивидуално психологически, така и социални компоненти в проучвания върху креативността и процъфтяването.
Съществена част от монографията „Воля за креативност“ представя идеите и приноса на Ото Ранк за оформянето на много от съвременните школи в психологията и психотерапията през призмата на актуалния изследователски контекст. Неговите схващания за динамиката в процеса на израстване на личността не само, че са валидни и до днес, но и продължават да вдъхновяват креативни подходи в психотерапията и екзистенциално-хуманистичната психология. Най-ерудираният от всички психоаналитици в кръга на Фройд – Ото Ранк, напуска Виена, за да изгради изключително продуктивна кариера като лектор, терапевт и писател. Неговите произведения повлияват фундаментално редица забележителни фигури в психологията като Мелани Клайн, Карл Роджърс, Роло Мей, Ървин Ялом, културния антрополог Ърнест Бекер и др. В „Гещалттерапия“ (1951) Пол Гудман определя концепцията на Ранк за ролята на креативния акт в индивидуалното развитие като „състояние на психично здраве само по себе си“. В продължение на почти цял век Ранк е бил хулен, игнориран или просто забравен от психоаналитичния естаблишмънт, но с публикуването през 1973 г. на отличената с „Пулицър“ The Denial of Death на Ърнест Бекер Ото Ранк постепенно излиза от забвението и е реабилитиран като един от най-блестящите учени от началото на миналия век в Европа и САЩ.

За автора:
МАГДАЛЕНА ГЕРЕВА е доктор по психология. Научните й интереси обхващат изследвания, свързани с живота, дейността и наследството на Ото Ранк, креативността, процъфтяването и психологията на изкуството. Автор е на научни публикации в български и чуждестранни периодични издания. Работи с метода на позитивната психотерапия и волевата терапия на Ото Ранк като в дейността си интегрира успешно креативни подходи и майндфулнес практики. Благодарение на дългогодишния си опит в психологическото и организационно консултиране и на експертизата в областта на културния мениджмънт през последните години тя работи за установяването на устойчиви политики в сферата на културата в град Пловдив. Д-р Магдалена Герева е хоноруван преподавател в катедра „Психология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Отзив:
„За мен беше удоволствие да се запозная с монографията на д-р М. Герева, тъй като освен изключително широкото изследователско поле, богато съдържание и приносни моменти, тя е написана на издържан и прецизен научен език, експлициран достатъчно ясно, така че да достигне до широк кръг читатели. Д-р Герева разглежда креативността и творческата мотивация в съпоставителна перспектива, проследявайки връзката им със смисъла на живота, щастието, благополучието, самоактуализацията, междуличностните отношения и социалното признание. „Воля за креативност“ е ценен източник на информация и вдъхновение за изследователи и практикуващи в областта на психологията, образованието, културата и изкуствата, както и за студенти и млади хора, които искат да надникнат в психологическите нюанси на креативността, творческата мотивация и процъфтяването.“
Проф. д-р М. Бакрачева


меки корици,
черно-бели,
316 с. с.,
25.00 лв. лв.,
ISBN: ISBN: 978-619-179-154-5