ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научнопопулярна литература
СЮЖЕТИ ОТ АРХИВИТЕ
СЮЖЕТИ ОТ АРХИВИТЕ

от Недялка Петрова


СЮЖЕТИ ОТ АРХИВИТЕ e сбор от подкрепени с автентични документи по-кратки или по-дълги личностни истории на хора, допринесли с делата си за духовното, научно или обществено-
политическо развитие на България. Техните съдби не само не са ги прекършили като характер, дух и устрем, но не са променили и нравствените им принципи и ценностни системи.Включени са сюжетни разкази на базата на оригинални документи.
Личностите в тази книга са от регионите на Пловдив и Смолян. Сред тях има свещеници (поп Марин Караджов, поп Нойко, поп Евстатий Янков), кмет (Васил Дечев от Чепеларе), научен работник в сферата на археологията (Димитър Цончев от Пловдивския Археологически музей), първата българка, направила на два пъти околосветски пътешествия сама (Анка Ламбрева от Карлово) и пр.
Интересно е да се проследи как големите световни събития, като смяна на политически системи и обществени строеве, войни, революции, та дори и големи научни открития влияят върху съдбите и на изявените, и на обикновените хора и как те реагират на тези промени...

Творбата е финансирана от Община Пловдив по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания".

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА е познато име сред пловдивските историци и архивисти. Повече от 40
години отдава на музейното и архивно дело и на изследователска работа в Смолян и Пловдив.
Родена е на 12 март 1949 г. в гр. Чепеларе, където завършва основното и средното си образование.
През 1971 г. се дипломира като историк във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В екип с други специалисти извършва археологически обходи, спасителни и редовни разкопки в Родопите в периода от 1970 до 1982 г. През 1982 г. започва работа в Държавния архив в Пловдив,
на който е директор от 1995 до 2009 г. Публикувала е десетки статии в научни издания, в централната и местната преса, прави документални телевизионни филми.Съавтор е на книгите: „Чудото, наречено Първо пловдивско изложение“ (1992 г.), „Книга за Пловдив“ (1999 г.), „Васил Дечев. Документирана биография“ (1996 г.), „Пловдивската архивна съкровищница“ (2007 г.) и др. Автор е на книгите: „Първият летописец на Чепеларе. Поп Марин Караджов и неговото възрожденско дело“ (2006 г.), „Хрониките на един успех. КЦМ 1961–2011 г.“, „Пловдивският граждански клуб“ (2013 г.). През годините и до днес подпомага и консултира автори при изготвянето и публикуването на родословни и краеведчески проучвания, исторически монографии и пр.


меки корици,
цветни,
96 с.,
12 лв.,
ISBN: 978-619-179-136-1