ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Художествена литература
Анекдоти и истории от Древна Гърция
Анекдоти и истории от Древна Гърция

от Владимир Янев


Сборникът с анекдоти и истории от Древна Гърция е съставен въз основа на гръцки и римски източници, на творбите на Херодот, Тукидид, Диоген Лаерций, Плутарх и Монтен, на изследвания от прочути някогашни и съвременни изследователи. Писаното от тях е представено съобразно изискванията на анекдотичния жанр – с лаконична сюжетност, остроумно, твърде често сентенциозно звучащо.
В различните раздели са обособени анекдоти за отделните творци – от Омир и Хезиод до лириците и художниците на Елада; за прочутите седем мъдреци; за философите; ораторите; за държавниците от древния свят. Последната част съдържа историите и крилатите изрази на спартанците.
Извличани от различни източници, събирани и обработвани няколко десетилетия от преподавателя в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” Владимир Янев, анекдотичните истории предизвикват и смях, и размисъл. Те са жизнерадостен вход към вечния свят на литературата, изкуството, историята, философията, политиката, мъжеството.


Предговор от книгата

ПРИЯТЕЛИ МОИ,
Няма вече истински приятели!
Така обичал да започва поученията си Аристотел.
С което предговорът трябва да завърши.
Не свършвам обаче. Само не смейте да ме критикувате поради това, приятели мои. Защото веднага ще проличи, че не сте чували казаното от един мъдрец:
Не критикувай никого за глупостта му!
Получавайки от тебе полза като от приятел, той ще те намрази като враг.
Разбрахме ли се?
– Да! – утвърждавате вие.
– Нищо не сте разбрали – репликирам ви аз с думите на друг мъдрец, – истинското разбиране е радостта в очите, а не кимването с глава!
Надявам се да зърна радостта в очите ви – предлагам ви весел вход към мъдростта.
А ако съвсем изненадващо около този вход не се стъл¬пят читатели?
Тогава ще се утешавам като Стратоник, чиято школа била украсена със статуите на деветте музи и Аполон. Когато го попитали колко ученици има, музикантът отвърнал: “С боговете – дванадесет!”.
Но аз най-сетне трябва да престана да пиша този предговор. Тук ми помага поетът Теокрит, който се отказал от писането, защото не можел, както искал, а не искал, както можел.
Свършил работата и предговора –
Владимир Янев


меки корици,
цветни,
208 с.,
13 лв.,
ISBN: 978-619-179-129-3