ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 8.–12. клас
GENI@L
GENI@L

от Херман Функ, Михаел Кьониг, Уте Койтан, Тео Шерлинг


Учебна система на Langenscheidt за изучаване на немски език за 8. клас на профилираните гимназии и паралелки в СОУ. Предназначена е за 150 учебни часа. Отговаря изцяло на образователните изисквания за профилирана подготовка по немски език.

- Учебният комплект обхваща нивата А1 и А2 по общата европейска езикова рамка.
- Всяко ниво се състои от учебник, учебна тетрадка, методическо ръководство и аудиокасета/СD.
- Темите на уроците засягат главно ежедневието на учениците: Дни, седмици, месеци, Време, Сезони, Хоби и развлечения, Семейство, Хранене, Професии, Спорт, Ориентация, Облекло.
Включен е поурочен глосар към всеки урок. Освен че предлага съответната лексика, той дава ценни съвети за ефективна работа с текстовете, за по-лесно заучаване на новите думи и за бързо и избирателно четене.
- Включената книга с тестове представя материала от всеки урок систематизирано, в стандартен и лесен за коригиране от учащите формат.

ВСЕКИ УЧЕБНИК СЪДЪРЖА:
- 15 кратки разнообразни като тематика урочни единици, в които са въведени комуникативни сценарии, речеви дейности, съвети и стратегии за учене на думи и граматика, за систематизиране и самооценка на изученото.
- Приложение с преглед на изучената граматика и включената в учебния материал лексика.
- 3 урока за преговор и затвърждаване на заученото. За целта се предлагат и тренировъчни упражнения

ВСЯКА РАБОТНА ТЕТРАДКА ВКЛЮЧВА:
- Разнообразни упражнения към всички уроци, тематично свързани с материала от учебника. Дава се възможност за допълнителни лексикални и граматически упражнения, както и материал за самоподготовка.
- Уводни страници с идеи за различни проекти и игри. Всеки урок започва с изготвени от ученици примерни проекти по зададената тема. Уроците завършват с рубриката "Това вече го мога", състояща се от минитест и индекс "Това ще намерите в урок..."
- Тест за самооценка, контрол и преговор на изучения материал.
- Тренировъчни тестове към всеки преговорен урок

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ СЪДЪРЖА:

НИВО А1
- Учебник 120 с. с цветни илюстрации
- Работна тетрадка 96 с.
- Методическо ръководство 168 с.
- Аудиокасети/CD
- Поурочен глосар
- Книжка с тестове

НИВО А2
- Учебник 120 с. с цветни илюстрации
- Работна тетрадка 104 с.
- Методическо ръководство 120 с.
- Аудиокасети/CD
- Поурочен глосар
- Книжка с тестове

меки корици,
цветни,
168 с.,
ISBN: 9783468475528