ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог
DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV NW
DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV NW

от Маргарита Попова


LEHRWERK 1 - Kapitel 1–9
LEHRWERK 2 - Kapitel 10–18
NACHSCHLAGEWERK

Niveaustufen A2/B1–B2

За специализираните гимназии по туризъм и висшите учебни заведения по специалността „Туризъм“

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV отговаря на езикови нива А2–В2 според
Общата европейска езикова рамка и e предназначен за ученици и студенти с
основни познания по немски език, за да подпомогне езиковата им подготовка
за работа в туристическия бранш.

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV предлага целенасочена помощ на
преподавателите за професионалната подготовка на техните ученици.

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV се състои от три книжни тела:
Lehrwerk 1 • Kapitel 1–9, Lehrwerk 2 • Kapitel 10–18 и Nachschlagewerk.

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV включва 18 теми с речник към всяка от тях и ключ към някои от упражненията. Всяка тема съдържа теоретични базисни
текстове, блок от основни понятия по съответната тема, както и много
разнообразни граматически и лексикални упражнения, които тренират
основните езикови умения и способности за водене на професионален диалог
в ежедневната комуникация в сферата на туризма. Към основните теми са разработени и много подтеми за по-пълното и цялостно запознаване със специфичната проблематика и особености в туризма.

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV е базиран изцяло на автентични текстове, към които са поставени съответни въпроси и задачи.

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV обхваща следните теми:

Lehrwerk 1 • Kapitel 1–9: Понятието ,,Туризъм“ • Туризъм, природа и
опазване на околната среда • Отпуска, почивка, анимация, мениджмънт на
свободното време • Спа-туризъм, балнеология и рекреация • Конгресен
туризъм, командировки, поощрителни пътувания • Типология на
пътуванията • Туроператори и туристически агенции • Транспортът като
партньор в туризма • Начини на разплащанe в туризма

Lehrwerk 2 • Kapitel 10–18: Туристически маркетинг/мениджмънт •
Рекламата в туризма • Хотелиерство • Ресторантьорство • Системна
гастрономия/кетъринг/парти-сервиз • Видове договори в туристическия
бранш • Туризъм и комуникации • Туризъм и чужди езици • В търсене на
работно място.


меки корици,
черно-бели,
128 с.,
12,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-982-3
   
DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV 1

DEUTSCH IM TOURISMUS INTENSIV 2