ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Културно-историческо наследство > Културни справочници
Културното разнообразие на България.
Културното разнообразие на България.

от Ирена Бокова, Валентина Ганева-Райчева


Емисия: български език

Книгата представя културното разнообразие на България чрез традициите и съвременните културни практики на общности с трайно присъствие в страната. За първи път в подобно издание наред с другите се описва и най-многобройната общност,
тази на източноправославните българи.Историята на всяка общност – фактология и раз-
кази, е основа за изграждане на нейната съвременна визия. Културните специфики се разглеждат като конструкции в зависимост от конкретен исторически, политически и социален контекст.
Представянето на общностите се изгражда в рамките на диалога помежду им, както и в процесите на взаимно опознаване и публичното им присъствие в последните десетилетия. Изследователският опит на авторите позволява да се открои динамиката в конструирането на общностите и взаимодействията между тях на локално и на регионално равнище. Акцентите са поставени върху разкриване представите на
общността за нейната тъждественост – трайна и съществуваща във времето, от една страна, а от друга – оразличаването ѝ спрямо другите, различните. Книгата започва с предговор, който разглежда в сравнителен план разнообразните идентичности и
общности. В тази панорамна картина са включени както анализираните, така и неприсъстващите в книгата групи. В основната част, в отделни студии,
са представени следните общности: арменци, българи – православни и католици, българи мюсюлмани, евреи, каракачани, роми, турци. Всяка студия включва три вида текст: основен корпус, кратък текст под илюстрациите и малки карета с акценти – откъси от пътеписи, интервюта, описания на празници или други елементи от културата
на отделните групи и др. Книгата излиза в емисии на български и английски език.


меки корици,
цветни,
240 с.,
55 лв.,
ISBN: 978-954-516-963-2