ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научнопопулярна литература
Волжка България
Волжка България

от Георги Владимиров


Д-р Георги Владимиров е роден през 1974 г. в София. Завършва с отличие специалностите „Културология“ и „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1998). През 2004 г. защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор по история” на тема „Дунавска и Волжка България – формиране и промяна на културните модели (VII–XI в.)”. Автор на 5 монографии и над 70 научни статии, студии и изследвания по проблеми на средновековната история и култура в научния и периодичния печат. Съавтор (с доц. Пл. Павлов) на изследването „Златната орда и българите”. Член на Съюза на учените в България, на Българско дружество по история на медицината, на редколегиите на международния годишник по история на медицината „Асклепий”, външен сътрудник на Центъра за изследване на златоординската цивилизация към Института по история на Академия на науките на Република Татарстан. Носител на ред международни и национални награди в сферата на хуманитаристиката. Публикува в България, Русия, Татарстан, Чувашия, Австрия. Работи по въпросите на историята и културата на българите по Средна Волга през Средновековието.


Книгата на д-р Георги Владимиров предлага нов прочит на легендите и историческите предания на тези народи от Поволжието, за които се смята, че са наследници на волжките българи. Те ни връщат далеч назад в историята на втората средновековна българска държава, за да ни разкрият един малко познат за широката българска публика вълшебен свят на народното творчество, населен с митични змейове и великани, исторически герои и принцеси, вещи магьосници и прорицатели. Книгата представя уникалната култура и светогледа на волжките българи от ІХ–Х век насетне, съчетаващи езически представи и фолклорен ислям, просъществували в Средното Поволжие до средата на ХVІ век.

Доц. д-р Петко Христов,
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българска академия на науките

Българите във Волго-Уралския регион създават свои предания и легенди, в които влагат своя възглед за света, историята, създаването на големите градове на Волжка България, приемането на исляма, героичната борба срещу монголо-татарите и т.н.
В настоящата книга са събрани най-интересните произведения, достигнали до нас от древните ръкописи и устното народно творчество на татарите от Поволжието и Приуралието, башкирите, чувашите, в етногенеза на които волжките българи изиграват важна роля.

Проф. д.и.н. Гамирзан Давлетшин,
Татарски държавен хуманитарен институт, Казан


твърди корици,
цветни,
120 с.,
12,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-946-5