ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Художествена литература > Българска литература
Истории и анекдоти от древна Гърция
Истории и анекдоти от древна Гърция

от Владимир Янев


Сборникът с анекдоти и ис тории от Древна Гърция е съставен въз основа на гръцки и римски източни-ци, на творбите на Херодот, Тукидид, Диоген Лаерций, Плутарх и Монтен, на изследвания от прочути няко-гашни и съвременни изследователи. Писаното от тях е представено съобразно изискванията на анекдотичния жанр – с лаконична сюжетност, остроумно, твърде често сентенциозно звучащо.В различните раздели са обособени анекдоти за от-делните творци – от Омир и Хезиод до лириците и художниците на Елада; за прочутите седем мъдреци; за философите; ораторите; за държавниците от древния свят. Последната част съдържа историите и крила-тите изрази на спартанците.Извличани от различни източници, събирани и об-работвани няколко десетилетия от преподавателя в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Вла-димир Янев, анекдотичните истории предизвикват и смях, и размисъл. Те са жизнерадостен вход към веч-ния свят на литературата, изкуството, историята, философията, политиката, мъжеството. Изданието е второ, основно редактирано и допълнено след едноимен-ната книга, публикувана през 1994 година и отдавна изчерпана.


меки корици,
цветни,
208 с.,
10,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-859-8