ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 1.–4. клас > Помагала за ученици-мигранти в начален етап
Пътешествие из България
Пътешествие из България

от Автор на български текст: Недялка Камбурова


Учебна игра по български като чужд език с междупредметни връзки

Одобрено със Заповед № РД 09-1096/28.08.2010 г.на министъра на образованието, младежта и науката

„Пътешествие из България” е увлекателна езиково-образователна игра, която запознава децата с историята, географията и културата на страната ни и едновременно с това развива у тях необходимите умения за общуване на български език. Тя е предназначена за девет-десетгодишната възрастова група, която обхваща учениците от III и IV клас в началния етап на задължителното образование в България, децата граждани на ЕС, които учат в български училища, и българчетата в чужбина.

Играта „Пътешествие из България” е съобразена с Държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература (Модул: Езиково обучение). Тя отговаря на езикови нива А2-В1 според Общата европейска езикова рамка.


Концепция: Издателство "ELI" - Италия

Автор на български текст: Недялка Камбурова

Методически консултант: Надя Паунова


За кого е предназначена играта?

за ученици мигранти в задължителна училищна възраст;
за ученици от българските общности в чужбина;
за ученици от малцинствени групи.

Какви са целите на играта?

да събуди интерес и положително отношение към българския език, към българската култура и желание за междукултурно общуване, като съхранява националната идентичност;
да развива у децата основните речеви умения за общуване на български език – слушане, говорене, четене и писане.
да разшири знанията за България, като осъществява междупредметни връзки – Човекът и обществото, Човекът и природата, Изобразително изкуство.

Какво съдържа играта?

Основни компоненти:

карта на България със 100 позиции;
132 игрални карти със задачи и подчертан верен отговор, разделени в 6 тематични области;
зар с различен цвят на всяка от страните и зар с цифри от 1 до 6;
методически указания за ползване.

Приложения:

CD с текстове за слушане;
празна карта (шаблон) на България (за допълнителните задачи);
кратка информация за обектите от игралното поле.

Как може да се използва играта?

във варианти с различна степен на сложност – А2 и В1, приложими според нивото на владеене на езика на съответната група;
в комбинация с разнообразни допълни­телни задачи под формата на различни игри, описани в книжката с методически указания.Информация за учителя »


папка,
цветни,
23,00 лв.,