ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 1.–4. клас > Помагала за ученици-мигранти в начален етап
Моят картинен речник на български език
Моят картинен речник на български език

от Летера


Одобрено със Заповед № РД 09-1096/28.08.2010 г.на министъра на образованието, младежта и науката

Новият картинен речник в помощ на учениците-мигранти, изучаващи български като чужд език, предлага:

- двадесет и пет основни теми от света, който ни заобикаля

- седемстотин и петдесет думи и изрази от всекидневието

- умело композирани цветни илюстрации

- помага при първите опити в четенето и предлага добри възможности за развиване на устната реч на учениците

- помагалото цели да изгради начален словесен запас от най-често срещаните съществителни имена, глаголи и прилагателни имена

- окуражава децата да разказват собствени истории и да влязат в ролята на откриватели, докато разглеждат илюстрациите.

- азбучен показалец

- отговаря на изискванията на модул “Начално ограмотяване”Концепция и текст: Сабине Швертфюрер

Илюстрации: Соня Дилг

Консултант: проф.Лиляна Грозданова

Превод и адаптация: Цветелина Димитрова

Илюстрации: Соня Дилг


Иван и Яна ще те отведат на завладяващо пътешествие в страната на думите!
На строежа, на плажа или в зоологическата градина – пъстрите картинки те приканват да научиш нови думи и ти помагат в първите опити в четенето.

Картинният речник:

- представя на малките ученици около 750 думи в 25 теми и им помага по пътя на играта да си създадат богат речник с често използвани думи. Малчуганите ще придобият едновременно с това и много други полезни знания;

- помага при първите опити в четенето и предлага добри възможности за развиване на устната реч на учениците;

- окуражава малчуганите да разказват собствени истории и да влязат в ролята на откриватели, докато разглеждат илюстрациите;

- с азбучния си показалец улеснява бързото откриване на конкретни думи.

Подходящ за всички възрасти, той цели да изгради начален словесен запас от най-често срещаните съществителни имена, глаголи и прилагателни имена по приятен и забавен начин.

Разработен на базата на обичайните занимания на децата и е съобразен с техните езикови потребности. Онагледяването на езиковия материал стимулира зрителната им памет и допринася за по-лесното му възприемане. Прякото асоцииране на дума с обект гарантира дълготрайност на наученото.

На страниците на това великолепно помагало детето ще намери разноцветни илюстрации, богати на детайли, и ще се запознава с наименованието на обектите в тях. Наред с това то ще може да ги организира в лексикални семейства и тематични полета, както го изисква съвременната методика на ранно езиково обучение. В долната част на всяка лява страница ще намери кратък текст, свързан с илюстрацията, а в долната част на всяка дясна страница – въпроси, задачи и допълнителни занимания към съответната тема. Така постепенно, от отделни думи и изрази към изречения и свързан текст, детето ще натрупа необходимите знания и умения да разказва за собствените си преживявания.

На децата, които искат да постигнат това, пожелаваме приятни мигове като откриватели, читатели и разказвачи!
Информация за учителя »


меки корици,
цветни,
56 с.,
18.00 лв.,