ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 1.–4. клас > Помагала за ученици-мигранти в начален етап
Уча български език лесно и забавно
от Летера


Одобрено със Заповед № РД 09-1096/28.08.2010 г.на министъра на образованието, младежта и науката

“Уча български език лесно и забавно” е учебен комплект в пет части за изучаване на български език в начална степен на обучение. Разработен е в съответствие с учебната програма по български език за обучение на ученици-мигранти. Към всяко книжно тяло има аудиодиск и приложение с текстовете за слушане и отговорите на задачите.

Одобрено със Заповед № РД 09-1096/28.08.2010 г.на министъра на образованието, младежта и науката

• Части 1 и 2 отговарят на изискванията на модул “Начално ограмотяване” и са подходящи за ученици, които не говорят български език;

• Части 3, 4 и 5 са съобразени с изискванията на модул “Езиково обучение” и са предназначени за ученици, които вече познават българската азбука и са запознати с механизма на четене;

• Разнообразните задачи, пъзели, игри и ребуси са насочени към разширяване, затвърдяване и систематизиране на знанията по български език на нива А2 и В1 според Общата европейска рамка;

• Богато илюстриран и със забавно-образователен характер, учебният комплект е подходящ както за работа в клас, така и за работа вкъщи.


Комплектът „Уча български език лесно и забавно“ е разработен съобразно принципите на методиката за ранно езиково обучение, като съчетава учебно-педагогическите цели, описани в програмата на МОМН, с игрови техники на обучение. Целта на разнообразните дейности, включени в поредицата, е да подпомогнат усвояването на български език от децата мигранти, като направят обучението леко и забавно.

Комплектът „Уча български език лесно и забавно“ се състои от 5 приятно оформени и богато илюстровани книжки със забавно-образователен характер, разделени в две нива:”

Уча български език лесно и забавно” 1 и 2 част за Модул”Начално ограмотяване” и

“Уча български език лесно и забавно” 3,4 и 5 част за модул ”Езиково обучение”.

Предназначен е за ученици в задължителна училищна възраст в началния образователен етап (I–IV клас), които не владеят български език, деца на граждани на ЕС, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, които живеят в България и се обучават в българското училище, а също и за български деца, които живеят в чужбина.

Съдържанието на комплекта е съобразено с езиковите потребности и възможности на децата в тази възрастова група. Разнообразните задачи, пъзели, игри, ребуси и др. са насочени към разширяване, затвърдяване и систематизиране на знанията по български език на нива А2 и В1 според Общата европейска езикова рамка. Наред с това те следват предписанията на МОМН за формиране на речеви умения, стратегии на учене и мултикултурна нагласа.

Всяка книжка съдържа основни теми от одобрената програма на МОМН за изучаване на български език от ученици мигранти в начална степен на обучение. С ясни инструкции и подходящи примери, задачите подтикват учениците към самостоятелно четене, слушане и писане, развиват говорните, четивните и писмените им умения, а така също и уменията за слушане. Дава се възможност на децата да изявят и своя творчески талант. Лексиката и граматиката са подбрани внимателно, като постепенно се въвежда и умението писане.

В първа книжка са включени основно упражнения за слушане и практически упражнения. Всяка следваща книжка съдържа лексикални и граматически дейности, съчетани с типовете упражнения и уменията на учениците, характерни за съответното ниво.

Задачите за слушане с разбиране включват текстове под формата на кратки диалози. Обикновено участници в тях са героите от книжките – български момчета и момичета на същата възраст. Темите на диалозите са от кръга на заобикалящия децата свят, а лексико-граматическите единици, използвани в тях, са част от задължителното учебно съдържание, което се изучава в училище.

В края на всяка тема е включен тест за самооценка, което прави книжките подходящи за самостоятелна работа. Това дава отлична възможност на учениците да преценят сами нивото на владеене на езика и да развиват уменията си, за да може с лекота да преодоляват трудностите в изучаването на българския език, да придобият caмoчувcтвиe и жeлaниe зa пo-нaтaтъшнo пoвишaвaнe нa чуждoeзикoвoтo си нивo.

Към всяка от книжките е включен аудиодиск с упражнения за слушане, а самите текстове и отговорите към упражненията са поместени в книжното тяло.
Поредицата „Уча български език лесно и забавно“ е подходяща както за работа в клас, така и за работа вкъщи. Тя е чудесен спътник на детето и през ваканционните дни.Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
36 с.,
15,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
36 с.,
15,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
48 с.,
18,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
48 с.,
18,00 лв.,

Учебник
меки корици,
цветни,
48 с.,
18,00 лв.,