ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЗА ЛЕТЕРА
ОФИС - ПЛОВДИВ
Цветелина Николаева Димитрова управител 032/600930
Димитър Каменов Димитров мениджър човешки ресури, търговски директор 032/600943
Магдалена Николова Панова редактор 032/600930
Васил Димитров Киров оператор на компютър 032/600930
Виолета Димитрова Чочкова стоковед 032/600943
Никола Тодоров Тодоров управител на склад 032/600941
Пламен Йорданов Наков шофьор-снабдител 032/600941

БОРСА - СОФИЯ
Сашка Иванова Тодорова ръководител офис 0888/826502