ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ

Три нови приказки

МЕЧЕНЦЕ В СТЪКЛЕНО КЪЛБЕНЦЕ
ПРИКАЗКА ЗА МИШЛЕТО ТИМИДАЙ
КОТАРАКЪТ МЪРЛОУ
Три чисто нови приказки от вълшебницата на приказките Велич ...още»
Каталина ...още»
Михримах - Дъщерята на наложницата ...още»
Плът и кръв ...още»


МУЛТИМЕДИЯ
Мултимедиен курс „Български език за чужденци“

Създаден по проект на програма „Сократ“ – Lingua 2
Financial Agreement number: 100139-CP-1-2002-1-BG-LINGUA-L2

Първият по рода си интерактивен мултимедиен курс за  ...още»
 
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 1.–4. клас > Помагала за ученици-мигранти в начален етап
Уча български език лесно и забавно
Комплектът „Уча български език лесно и забавно“ е разработен съобразно принципите на методиката за ранно езиково обучение, като съчетава учебно-педагогическите цели, описани в програмата на МОМН, с игрови техники на обучение. Целта на разнообразните дейности, включени в поредицата, е да подпомогнат усвояването на български език от децата мигранти, като направят обучението леко и забавно.

Комплектът „Уча български език лесно и забавно“ се състои от 5 приятно оформени и богато илюстровани книжки със забавно-образователен характер, разделени в две нива:”

Уча български език лесно и забавно” 1 и 2 част за Модул”Начално ограмотяване” и

“Уча български език лесно и забавно” 3,4 и 5 част за модул ”Езиково обучение”.

Предназначен е за ученици в задължителна училищна възраст в началния образователен етап (I–IV клас), които не владеят български език, деца на граждани на ЕС, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, които живеят в България и се обучават в българското училище, а също и за български деца, които живеят в чужбина.

Съдържанието на комплекта е съобразено с езиковите потребности и възможности на децата в тази възрастова група. Разнообразните задачи, пъзели, игри, ребуси и др. са насочени към разширяване, затвърдяване и систематизиране на знанията по български език на нива А2 и В1 според Общата европейска езикова рамка. Наред с това те следват предписанията на МОМН за формиране на речеви умения, стратегии на учене и мултикултурна нагласа.

Всяка книжка съдържа основни теми от одобрената програма на МОМН за изучаване на български език от ученици мигранти в начална степен на обучение. С ясни инструкции и подходящи примери, задачите подтикват учениците към самостоятелно четене, слушане и писане, развиват говорните, четивните и писмените им умения, а така също и уменията за слушане. Дава се възможност на децата да изявят и своя творчески талант. Лексиката и граматиката са подбрани внимателно, като постепенно се въвежда и умението писане.

В първа книжка са включени основно упражнения за слушане и практически упражнения. Всяка следваща книжка съдържа лексикални и граматически дейности, съчетани с типовете упражнения и уменията на учениците, характерни за съответното ниво.

Задачите за слушане с разбиране включват текстове под формата на кратки диалози. Обикновено участници в тях са героите от книжките – български момчета и момичета на същата възраст. Темите на диалозите са от кръга на заобикалящия децата свят, а лексико-граматическите единици, използвани в тях, са част от задължителното учебно съдържание, което се изучава в училище.

В края на всяка тема е включен тест за самооценка, което прави книжките подходящи за самостоятелна работа. Това дава отлична възможност на учениците да преценят сами нивото на владеене на езика и да развиват уменията си, за да може с лекота да преодоляват трудностите в изучаването на българския език, да придобият caмoчувcтвиe и жeлaниe зa пo-нaтaтъшнo пoвишaвaнe нa чуждoeзикoвoтo си нивo.

Към всяка от книжките е включен аудиодиск с упражнения за слушане, а самите текстове и отговорите към упражненията са поместени в книжното тяло.
Поредицата „Уча български език лесно и забавно“ е подходяща както за работа в клас, така и за работа вкъщи. Тя е чудесен спътник на детето и през ваканционните дни.


Download (Uca_Bulgarski_k_t_OK.pdf)