ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научна литература
Светци и демони на Балканите, (сравнително етнографско изследване)
Светци и демони на Балканите, (сравнително етнографско изследване)

от Рачко Попов


Съхранените от езическата епоха вярвания и представи за демоните на природата, на болестите, на опасния животински свят и на подземното царство на мъртвите и на прадедите продължават своя живот в една нова християнизирана форма, без да променят съществено своето съдържание и символика. На практика се променят само техните християнски застъпници или противници в лицето на светците. Демоничните светци в календарната традиция на балканските народи и общности от края на ХІХ и началните десетилетия на ХХ в. представляват единна, точно очертана и функционираща система с присъщите `и регионални и локални етнически и религиозни варианти в цялостното наследство на една специфична етнокултурна общност на хомо балканикус.

Проф. д.и.н. Рачко Попов е роден през март 1953 г. в гр. Карнобат. Завършва висше образование по история със специалност етнография в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира в Москва, Берлин и Мюнхен в сферата на митологията и календарната празнично-обредна система на българите и балканските и славянските народи. От 1993 г. е директор на Етнографския институт с музей към БАН.

Освен на настоящата книга е автор и на “Пеперуда и Герман” (1989), “Светци близнаци в българския народен календар” (1991), “Кратък празничен народен календар” (1993), “Български народен календар” (1997, 2006), и съавтор на енциклопедичните речници “Българска митология” (1994, 2006), “Българска народна медицина” (1999), Енциклопедия А-Я (2002). Има над 120 публикации на различни езици.
меки корици,
черно-бели,
368 с.,
15 лв.,
ISBN: 978-954-516-745-4