ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Атласи
Атлас „Музика“ в два тома
от Улрих Михелс


Атлас „Музика“ има за цел да въведе читателя в музикознанието и да направи обзор върху основите и историята на музиката, като музикалните структури са онагледени с нотни примери и графични изображения.

– Предназначен е за музиканти, музиковеди, за ученици и студенти и за всички, които се интересуват от музикалнонаучна информация.
– Aтласът има 20 издания само на немски език и е преведен на 18 други езика.
– Aтлас „Музика“ представлява двутомно издание с нотни примери и обяснения върху 250 цветни илюстрации. Той включва както пълен систематичен, така и исторически раздел до XVII в., списък на използваната литeратура и азбучен показалец.

Том 1 съдържа два раздела: систематичен (Музикознание, Акустика, Физиология на слуха, Инструментознание, Теория на музиката, Жанрове и форми) и исторически (Праистория, Древни цивилизации, Късна античност и Ранно средновековие,
Средновековие, Ренесанс).
Том 2 представя история на музиката от барока до наши дни (Барок, Класика, XIX в. (романтизъм) и XX в. (с вокална и инструментална музика на различни страни и композитори).

меки корици,
цветни,
288 с.,
20,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-158-2

меки корици,
цветни,
314 с.,
24,90 лв.,
ISBN: 978-954-516-157-5