ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Немски език > 8.–12. клас
ein-Sichten, Zugaenge zur deutschsprachigen Literatur 18.–19. Jahrhundert
от Златка Парпулова, Нина Коларова, Даниела Грабе


Учебен комплект по немски език и литература за 11. клас, І ЧЕ, ПП

Предимства на системата

– Оригинален поглед върху немската литература на ХVІІІ и ХІХ в.
По атрактивен и нетрадиционен начин се разглеждат автори и техните произведенията в периода от Просвещението до Реализма. С богат илюстративен материал и достъпни въвеждащи текстове се представят проблеми и събития, повлияли на хората в дадена епоха, което допринася за по-доброто разбиране на литературните произведения.
– Прецизен подбор на литературните творби
Поместените произведения са знакови за своето време, а проблематиката им е развита във времето в хронологията на учебника. Обобщението на всяка тема е представено по различен, най-адекватен на изучаваното произведение начин.
– Паралели с българската литература
Освен в контекста на съответната епоха, немската литература се съпоставя с българската, което поощрява междукултурното общуване на учениците.
– Активно участие на учениците в учебния процес
Въпросите към текстовете в учебника са формулирани ясно и изискват разсъждение, сравнение, логическо свързване на фактите, изказване на лично мнение и аргументация. А различните упражнения стимулират креативността и творческото мислене у учениците.
– В помощ на учителя
В коментара за учителя е предложена допълнителна информация към всяка тема, както и част от отговорите на задачите от учебника.

Структура на учебния комплект
– Комплектът се състои от основен учебник, раздел с актуални текстове и задачи, както и коментар за учителя.
– Учебният материал е предвиден за около 200 учебни часа.
– Към съответните теми са включени следните автори: Aufklaerung: G. Chr. Lichtenberg, I. Kant, G. E. Lessing; Sturm und Drang: J. W. Goethe („Prometheus“, „Die Leiden des jungen Werther“), F. Schiller („Die Raeuber“); Klassik: J. W. Goethe („Torquato Tasso“, „Italienische Reise“, „Faust“), F. Schiller („Wilhelm Tell“); Romantik: J. Eichendorf, E. T. A. Hoffmann, H. Heine; Biedermeier, Vormaerz und Realismus: G. Keller, Th. Fontane, W. Busch.

Структура на урочната единица
Учебник
– Учебникът се състои от пет теми, които в хронологичен ред дават информация за съответната епоха, представят знакови произведения, коментари и задачи към тях.
– Въведението в темата става чрез картини от известни художници, стихотворение, асоциограма и др. Учителят сам може да реши с коя от предложените възможности да въведе учениците в темата.
– Следва основният текст, в който на достъпен език са описани по-важните събития от съответната епоха. Към текста са предложени разнообразни задачи.
– Продължава се с откъси от значими за времето литературни творби и интерпретационни задачи.
– Обобщението на темата става чрез текст, който разглежда епохата от днешна гледна точка, "мисловна карта" (Mind-Map) или обзорна таблица, включваща данни за политика, ежедневие, наука и култура.

Раздел с актуални текстове и задачи
– Разделът включва упражнения и текстове от нашето съвремие, които са свързани тематично с учебника.
– Разглеждат се теми като: толерантност, еманципация и пълнолетие, религии, отношения мъже = жени, младежки протести, равноправие, природа и изкуство, фантазия и поезия, възпитание и др.
– В този раздел са предложени също интересни теми за дискусия, ролеви игри и задачи за креативно писане.
– Усъвършенстването на езика е подпомогнато от упражнения за по-сложните езикови структури, предложения за съчинения и реферати.Информация за учителя »

Учебник + работна тетрадка
меки корици,
двуцветни,
256 с.,
20,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-364-7

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
68 с.,
2,40 лв.,