ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Серия bilingua
Из живота на един безделник • Айхендорф
Из живота на един безделник • Айхендорф

от гл. ас. Младен Влашки


Серия BILINGUA
Двуезични коментарни издания на представителни произведения от античната и западноевропейската литература в оригинал и в превод на български език. Предназначени са за езикови и хуманитарни гимназии, българска и западни филологии.

Из живота на един безделник • Айхендорф
С новелата „Из живота на един безделник“ (1826) Йозеф фон Айхендорф налага романтическата представа за поетичен човек. Това е първото самостоятелно издание в България. То я представя в оригинал на немски език и в превод на български от Любомир Илиев с множество обяснения към двата текста. Творбата е придружена с материали за епохата и критически мнения.


меки корици,
черно-бели,
254 с.,
2,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-351-7