ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > Тестове
Top Class English
от проф. д.п.н. Лиляна Грозданова, Фани Криспин, проф. Джак Лонерган


Сборник с тестове за ученици от 11. и 12. клас на профилираните гимназии и паралелки. Подходящ за подготовка за матура, кандидатстване в университет или за придобиване на международен сертификат за ниво на владеене на английски език.

Предимства:
– Обхващат богат лексикален и граматичен материал, характерен за равнищата за напреднали (Upper-Intermediate и Advanced), като представят възможност за неговото затвърждаване и разширяване.
– С всеки пореден тест учениците ще повишат уменията си:
– да разбират съдържанието на оригинален устен и писмен текст;
– да разпознават правилна и грешна употреба;
– да използват правилно лексикалните единици и граматическите форми;
– да преобразуват изречения;
– да създават съчинение по тема.
– Ключът с отговори към всяка задача спомага да се работи с тестовете пълноценно и самостоятелно.
– Помагалото съдържа 1 аудиокасета с текстове на упражненията за слушане.

Учебно помагало
меки корици,
черно-бели,
192 с.,
7,20 лв.,
ISBN: 978-954-516-478-1

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-479-8