ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > Граматики
Английска граматика
от Весела Кацарова, Цонка Василева


Второ, преработено издание на популярната практическа английска граматика. Предназначена е за ученици от средните училища и гимназиите с преподаване на английски език, за кандидат-студенти, студенти, преподаватели и всички, които изучават езика.

Предимства:
– Всички необходими обяснения са на български език, преведени са и повечето примери.
– Взети са предвид характерните трудности, които българите срещат при изучаването на английски език.
– Ясна структура, точни и ясни обяснения, много граматични таблици.
– Голямо разнообразие от упражнения.
– Модерен дизайн и оригинални илюстрации.


Структура:
– Съдържа 19 раздела, включващи различен брой теоретични части: Съществително име; Членуване; Прилагателно име; Наречие; Местоимения; Числителни имена; Глагол; Глаголни времена; Залог; Съгласуване на времената; Пряка и непряка реч; Наклонения; Нелични глаголни форми; Предлози; Съюз; Просто изречение; Главни части на изречението; Второстепенни части на изречението; Сложно изречение.
– След всяка теоретична част, която разглежда съответната граматична или синтактична единица, има много разнообразни упражнения за овладяване и затвърждаване на новия материал.

Приложения:
– таблици за спрежение на глагола в действителен и страдателен залог;
– таблица на неправилните глаголи;
– списък на думи и изрази, след които се употребяват определени предлози и някои често използвани фразеологични глаголи.

Изданието е в комплект с Ключ с отговори, който позволява пособието да се използва много успешно и при самообучение и самоподготовка за изпити.Информация за учителя »

Учебно помагало
меки корици,
черно-бели,
304 с.,
18,00 лв.,
ISBN: 978-619-179-021-0