ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Детско-юношеска литература > Илюстровани енциклопедии > поредица "Какво? Как? Къде?"
ЕВРОПА
ЕВРОПА

от д-р Райнер Кьоте, д-р Улрике Райзах


Една книга за Европа, за нейната история и настояще, създадена специално по желание на малките читатели

Европа поставя много въпроси: Какво е всъщност Европа? Кои са нейните географски особености, как е еволюирал ра стителният и животинският свят? Кои са най-ярките събития в историята на континента? Чрез кратки статии журналистът д-р Райнер
Кьоте компетентно отговаря на тези въпроси. Речникът на страните и географската карта дават основната информация за 45-те европейски държави.

В основния раздел д-р Улрике Райзах – специалист по икономическа политика на Европа, обяснява просто и ясно всички важни въпроси, свързани с Европейския съюз: Защо е основан Европейският съюз? Какви промени донесе общата парична единица евро? Кой управлява ЕС и как да участваме като граждани в неговото изграждане?

По развитието на ЕС може да се проследи как след падането на Желязната завеса Европа търси своето място в света като обединена сила.


твърди корици,
цветни,
50 с.,
12,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-671-6